MITRE изразиха мнение за най-опсаните софтуерни грешки

Софтуерът е навсякъде тези дни и тази тенденция няма шанс скоро да се промени. За съжаление практиките за писане на несигурен код, липсата на акцент върху сигурността в процеса на разработка, кратките срокове и пазарния натиск се отразяват под формата