Интересно откритие на сайта на британската компания Encription

Докато проверявах огромния си списък с отметки с намерението да разчиствам, попаднах на връзка към някакъв сайта на британската компания Encription. Не помня какво съдържание е предизвикало моя интерес за да маркирам сайта преди, но по настоящем там се мъдри